COVID 19 Update

Seizoen 2020-2021

 

Beste leden,
Naar aanleiding van de huidige situatie en het weinig positieve nieuws voor de nabije toekomst met betrekking tot Covid19 pandemie, heeft de Raad van Beheer, tijdens haar vergadering van 30/01/2021 unaniem besloten om het seizoen 2020/2021 te beëindigen.
Deze beslissing doet ons enorm veel pijn, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen, we weten niet wat de toekomst zal brengen. We kunnen speeldata niet voor onbepaalde tijd blijven uitstellen. Dit besluit zal sommige mensen ongelukkig maken, en wij rekenen op hun begrip.
Wij hopen natuurlijk dat de clubs snel weer open kunnen, zodat hun leden het genot van het biljarten, de gezelligheid en het samenzijn weer kunnen ervaren.
Voor dit seizoen zijn alle nationale competities stopgezet. Wij moeten misschien een oplossing vinden om de vertegenwoordigers van onze federatie op de verschillende CEB- en UMB-kampioenschappen te bepalen. Wij wachten hiervoor op de beslissing met betrekking tot de voortzetting van deze internationale kampioenschappen.
Voor dit seizoen wordt een minimumbedrag van 15€ aangerekend, deze 15€ omvat de prijs voor het maken van de lidkaart, de individuele verzekering en het begin van het seizoen.
Voor kleine kaarten wordt er 5€ aangerekend.
De verzekering van 25€ per club zal worden aangerekend, dit is een verplichting.
Voor de jeugd zal geen bijdrage verschuldigd zijn.
Er worden geen inschrijvingen in rekening gebracht voor beker van België, beker der Gewesten (nationaal), NIDM, Mixte en Alexis.
Onze grootste wens is natuurlijk om het seizoen 2021/2022 in optimale omstandigheden te kunnen starten. Wij zullen de tijd die ons rest, optimaal benutten om bepaalde projecten te concretiseren, terwijl wij tot uw beschikking blijven staan.
Zorg goed voor jezelf, je familie, je vrienden, we hebben je nodig om sterker terug te komen.
Met vriendelijke groeten
Benny Van Goethem

 

Lees meer »

Bedankt haar vorig team De Distel te Roosendaal

De Distel

 

Bij deze wil Jaimie haar dank betuigen aan De Distel te Roosendaal voor de jaren samenwerking en de kansen die ze daar gekregen heeft. De vriendschappen die er ontstaan zijn zullen voor eeuwig in haar hart blijven. De leuke en minder leuke momenten die ze gedeeld hebben zullen haar ook bij blijven, ondanks dat er meer leuke momenten waren dan minder leuke. 


Het spreekwoord luidt : uit het oog maar niet uit haar hart. 

Nogmaals een grote dank aan iedereen. 

Lees meer »