Nederland is een nieuwe stichting rijker

Stichting PRO Female Billiards is één van de jongste Stichtingen in Nederland. En wij voelen ons ook jong. PRO staat immers voor Progressive, Revolutionary, Open minded. En daarnaast is het zo simpel als het lijkt. Wij zijn gewoon VOOR en schijn bedriegt in deze niet! Wij zijn VOOR het damesbiljarten in de ruimste zin van het woord. Dus niet alleen VOOR de breedte, maar ook VOOR de top, niet alleen VOOR driebanden of VOOR carambole, maar ook VOOR pool en VOOR snooker, niet alleen VOOR alle biljartsters in Nederland, maar gewoon VOOR alle biljartsters, niet VOOR alleen, maar VOOR samen!

Stichting PRO Female Billiards richt op het (mede) organiseren, faciliteren, financieel ondersteunen van alle activiteiten, die op welke wijze dan ook het dames biljarten ondersteunen of op een nog hoger niveau brengen. Voor meer informatie zie http://www.pro-femalebilliards.com/ of stuur een email naar info@pro-femalebilliards.com.

It is all about having balls!!

https://www.facebook.com/pg/PROfemalebilliards